تعرفه ها:

  فیزیوتراپی  و تمرین درمانی  هر ناحیه درمانی از ۶۰ هزار تومان به بالا

لیزر درمانی از ۴۰ هزار تومان

مگنت تراپی از ۴۰ هزار تومان

سوزن خشک از ۱۱۰ هزار تومان 

تعرفه های فیزیوتراپی در منزل

  فیزیوتراپی  و تمرین درمانی  در منزل بیماران بدون توجه به تعداد ناحیه های درمانی  بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر جلسه حداکثر یک ساعته (بدون هزینه ایاب و ذهاب در مسیر های طولانی ) 

 

 

ساعت کاری مطب :

۷ عصر الی ۱۰ شب

آدرس  : انتهای شاهد شرقی مجتمع گلیاس ط۲

برای دریافت نوبت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۰۳-۱۹۰-۳۷۱۶