14-08-2018

توصیه هایی برای تغذیه

تغذیه برای بیماران – فیزیوتراپی اندیشه مغز بدون این مواد غذایی فلج می شود ویتامین های B1، B9 و C ، کلسیم، منیزیم و روی غذای […]
08-06-2018

سندرم پریفرمیس

برای تعیین نوبت فیزیوتراپی  شماره ۰۹۰۳۱۹۰۳۷۱۶ تماس بگیرید فیزیوتراپی توسط فیزیوتراپیست خانم و آقا ، با جدید ترین دستگاه ها و متد های درمانی روز دنیا فیزیوتراپی بعد از جراحی […]
03-06-2018

بیماری های رماتیسمی

برای تعیین نوبت فیزیوتراپی  شماره ۰۹۰۳۱۹۰۳۷۱۶ تماس بگیرید فیزیوتراپی توسط فیزیوتراپیست خانم و آقا ، با جدید ترین دستگاه ها و متد های درمانی روز دنیا فیزیوتراپی بعد از جراحی […]
21-05-2018

فلج صورت-فلج بلز | فیزیوتراپی شهریار اندیشه

فلج بلز فیزیوتراپی شهریار اندیشه  بهترین راه پیشگیری از عوارض بعد از فلج بلز فیزیوتراپی است ، در شهریار اندیشه با شماره زیر تماس بگیرید برای […]
19-05-2018

شکستگی اینترتروکانتریک

برای تعیین نوبت فیزیوتراپی  با شماره ۰۹۰۳۱۹۰۳۷۱۶ تماس بگیرید فیزیوتراپی توسط فیزیوتراپیست خانم و آقا ، با جدید ترین دستگاه ها و متد های درمانی روز دنیا فیزیوتراپی بعد از […]
06-05-2018

آرتریت رماتویید جوانان

برای تعیین نوبت فیزیوتراپی  شماره ۰۹۰۳۱۹۰۳۷۱۶ تماس بگیرید فیزیوتراپی توسط فیزیوتراپیست خانم و آقا ، با جدید ترین دستگاه ها و متد های درمانی روز دنیا فیزیوتراپی بعد از جراحی […]